Joanna Orłowska

Joanna Orłowska

Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Finansowa Veolia Energia Warszawa

Członkini Zarządu, Dyrektorka Finansowa Grupy Veolia w Polsce

Jest absolwentka wydziału Finanse i Bankowość, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją „Rachunkowość Finansowa”, „Prawo handlowe” oraz „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. Jest biegłym rewidentem i członkiem ACCA. Ukończyła studium podyplomowe Akademii Psychologii Przywództwa, uczestniczyła w międzynarodowych programach rozwojowych kadry menedżerskiej grupy Veolia.

Od listopada 2014 roku sprawuje funkcję Członkini Zarządu odpowiedzialnej za politykę finansową i bezpieczeństwo finansowe Veolii Energii Warszawa. W grupie Veolia (wcześniej Dalkia) pracuje od 2007 roku. Przed objęciem obecnego stanowiska była Zastępcą Dyrektora Finansowego w Veolii Energia Polska. Wcześniej rozwijała swoją karierę w firmach audytorskich. Od 2024 roku jest Członkinią Zarządu, Dyrektorką Finansową Grupy Veolia w Polsce.