Weronika Ławniczak

W Instytucie Holispace pomagamy ludziom odzyskać energię do działania, by mogli prowadzić życie, którego pragną. Pomagamy odkryć źródło problemu, blokady psychofizycznej oraz dobieramy najlepszą drogę do odzyskania pełni zdrowia, współpracując z lekarzami oraz ekspertami różnych specjalizacji, pracujących według światowych standardów. Wierzymy, że tylko całościowe, tj. holistyczne podejście do człowieka, jest jedyną drogą do długiego życia w zdrowiu i radości, przy utrzymaniu wewnętrznej harmonii.

https://holispace.com/