Monika Kubiak

MONIKA KUBIAK STWORZYŁA PROJEKT ARTETERAPEUTYCZNY, GDZIE BAJLECZKI POMAGAJĄ DZIECIOM, A TAKŻE ICH RODZICOM.