Martyna Guba

Mówczyni motywacyjna, Mentor zmiany

Prowadzi do wyższej świadomości

Doradza w życiu i w biznesie.

Kreatorka tożsamości Marek

Eksperta od EGO.

www.martynaguba.com