Marta Stańczak

Marta Stańczak
Managing Director Sodexo Polska

PL:Odpowiada za zarządzanie biznesem Sodexo w Polsce. Ma ponad 20 lat doświadczenia w branży Facility Management i kompleksowych rozwiązań w miejscu pracy. Dążenie do pełnego zrozumienia potrzeb klienta pozwala Marcie projektować efektywne i innowacyjne rozwiązania, nierzadko wykraczające poza tradycyjnie pojmowane branżowe standardy.

Ważnym elementem jej sukcesu jest budowanie utalentowanych zespołów i tworzenie środowiska, które pozwala rozwijać się pracownikom. Kładzie szczególnie nacisk na wellbeing, bo wierzy, że szczęśliwi ludzie robią biznes. Podejście to proponuje również klientom, współpracując z nimi przy tworzeniu przestrzeni do pracy nastawionej na dobre samopoczucie jej użytkowników.

Prywatnie jest miłośniczką muzyki i częstą bywalczynią wydarzeń kulturalnych.

 

EN:Responsible for managing Sodexo business in Poland. Has over 20 years of experience in the field of Facility Management and integrated workplace solutions. Striving to fully understand the client’s needs allows Marta to design effective and innovative solutions, often going beyond the traditionally understood industry standards.

Building talented teams and creating an environment that allows employees to develop are the key factors of her success. As she believes that happy people do business, she puts particular emphasis on wellbeing. Marta translated this approach also to client relations, working with them to create a work space focused on the wellbeing of its users.

In her free time, she is a music lover and a frequent visitor to cultural events.