Zakończenie

Zamknięcie drugiego dnia kongresu przez Mistrza Marcusa Bongarta –  to czas wdzięczności za Wszystkie wydarzenia, za naukę i inspirację. To czas przetwarzania informacji i adaptacji do naszego wewnętrznego systemu tego co dla nas wartościowe. To czas celebracji kolejnych kroków w kierunku swojego rozwoju. Degustacja szampana i tortu przygotowanego przez Cukiernię Roberta Dybalskiego dla wszystkich uczestników wydarzenia.