Sylwia Petryna

Sylwia Petryna to człowiek orkiestra. Swoje przedsiębiorstwo zbudowała od podstaw – sama. Zasiadała w zarządach dwóch fundacji realizując cele społeczne. Ale nie poprzestała wyłącznie na tworzeniu własnej firmy – od wielu lat zajmuje się rozwojem jednostek i firm – cały czas podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe. Jest specjalistą ds. budowania relacji, zarzadzania, sprzedaży oraz marketingu. W obszarze doradczo-szkoleniowo-dotacyjnym wsparła w procesie inkubacji ponad 500 firm z całego kraju oraz pozyskała ponad 48 mln. m.in. na ich rozwój.

Swoje działania projektowe ukierunkowała również na rozwój kobiet – w tym w obszarze biznesowym – w ostatnich 5 latach pomogła ponad 200 kobietom otworzyć działalności gospodarcze (realizując m.in. dwie edycje projektów Biznesłomenki z Dolnego Śląska). Wiele z tych kobiet startowała do plebiscytów: „Kobiece twarze”, „Kobieta z pasją” i inne wspierające kobiecą przedsiębiorczość.

Pomimo, że reprezentuje mikroprzedsiębiorstwo – swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Realizowała usługi rozwojowe m.in. dla:

 • Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Gmina Wrocław
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
 • ZUS Oddział w Wałbrzychu, Opolu, Chorzowie, Wrocławiu
 • UMWD
 • DWUP
 • Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
 • DARR S.A.
 • DAWG Sp. z o.o.
 • Dolnośląscy Pracodawcy
 • Polski Klaster Edukacyjny
 • Uczelnie wyższe z całego kraju
 • MŚP z obszaru całej Polski

Od początku ciągle inwestuje w rozwój firmy. W 2016 stworzyła pierwszą na Dolnym Śląsku Akademię Edukacyjną VCC, stała się Partnerem Egzaminacyjnym VCC, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych, wydała 5 książek i uruchomiła 5 systemów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:

 • 2000-2003 Dyrektorka Sprzedaży i Marketingu, heapmail Internet Service Solutions sp. z o.o.
 • 2003-2004 Managerka Kreatywna, Morstone Trade Sp. z o.o.
 • Od 2003 Właścicielka / Dyrektorka Zarządzająca w Petra Consulting
 • Od 2004-2019 Prezeska Zarządu, Fundacja Europejskie Centrum Wspierania Rozwoju
 • 2008-2013 Ekspertka I st. w ramach RPO 2007-2013 w dziedzinie „Społeczeństwo informacyjne”, „Infrastruktura turystyczna i kulturowa”, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Akredytowana coachka International Coach Federation, mentorka, menadżerka z 19-letnim stażem, trenerka, doradca biznesowy i mediatorka.

Współautorka pięciu książek oraz modułów edukacyjnych (profesjonalne szkolenia zwalidowane i zaakceptowane przez operatora systemu) w międzynarodowym systemie VCC:

 • Lean Office
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Zarządzanie projektami
 • Trener
 • Mentoring – Odkrywanie i rozwijanie potencjału osobistego i zawodowego (wydana we wrześniu 2019 roku)

Petra Consulting, której założycielką jest Sylwia Petryna jest jedynym właścicielem licencji w Polsce na w/w moduły.

Od 2017 uruchomiła program nauczania dla Trenerów – od 06.2017 roku zrealizowała VI edycji Szkoły Trenerów w certyfikacji VCC. Był to jeden z celów biznesowych, jaki został zrealizowany w niecałe trzy lata.

Nagrody, statuetki, wyróżnienia:

 • Członkini Wałbrzyskiej Rady Kobiet
 • Lwica Biznesu 2019
 • W 2019 firma Petra Consulting zdobyła II miejsce w plebiscycie gospodarczym „Gwiazdy Biznesu” w kategorii: Mikro Firma.
 • W 2017 wygrała plebiscyt „Kobieta z Pasją” w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza.
 • W 2016 roku została nominowana w plebiscycie „Mikroprzedsiębiorca Roku”.
 • W 2013 firma Petra Consulting zdobyła II miejsce w plebiscycie „Kobiece Twarze” w kategorii: Firma Przyjazna Kobietom.

Ekspertka w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (ocena merytoryczna i finansowa) od 2015 r. – aktualnie jest jedną z ok. 30 ekspertów na cały kraj, którzy aktywnie uczestniczą w ocenie projektów konkursowych.

Ekspertka w ramach RPO 2014-2020 w dziedzinach:

 •  E-usługi publiczne (RPO WD)
 • Analiza finansowa (RPO WD)
 • Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw (RPO WD)
 • Edukacja (RPO WD)
 • Zatrudnienie (RPO WS)
 • Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach (RPO WS)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach (RPO WS)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne (RPO WS)

Podejmuje ciągłe wyzwania dla wspierania obecności kobiet w biznesie i polityce, w tym w gremiach często męskich (np. zasiadała w kapitule Gwiazd Biznesu jako jedna z 3 kobiet, jest ekspertką w obszarach dość często utożsamianych z męską domeną, realizuje projekty dla kobiet).

Prywatnie – mama Doriana i partnerka Roberta – spełniona, zorganizowana pasjonatka układania puzzli i gry w Eurobiznes 😉 Niestrudzona podróżniczka (tzn. jeszcze nie strudziło mnie to, że ciągnę moich mężczyzn na każdą eskapadę ;)).

Dodatkowo aktywna uczestniczka Biznesu na Obcasach, matka chrzestna Fundacji „Kobiety zmieniają Świat”, uczestniczka Kongresu Kobiet.

Prywatnie, w wolnych godzinach, prowadzi śmiechoterapię.