Katarzyna Necel

Absolwentka i Stypendystka Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. uzyskała tytuł magistra prawa. W 2005 r. uzyskała Diploma in English and European Union Law na University of Cambridge, który w światowych rankingach jest uznawany za najlepszy uniwersytet na świecie: – Zobacz ranking. Adwokat Katarzyna Necel aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej odbywała w dwóch poznańskich Kancelariach Adwokackich, gdzie zdobyła bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądami i urzędami zarówno w postępowaniach przygotowawczych jak i sądowych. Od 2010 r. adwokat Katarzyna Necel działa jako kurator dla małoletnich oraz osób nieobecnych. Jako kurator zdobyła duże doświadczenie w reprezentacji osób prawnych, w tym zagranicznych spółek prawa handlowego, a także w zarządzaniu nieruchomościami, znajdującymi się zarówno w Polsce jak i za granicą.