Dominika Flaczyk

Prezes Zarządu  Grupy Profesja Sp. z o.o. i Systemowej Szkoły Przedsiębiorczości Sp. z o.o.