Alina Grodzicka

Prezes Instytutu Szkoleniowego Lukomades. Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Kosmetologia Praktyczna oraz Kosmetologia Medyczna Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetologii i Promocji Zdrowia w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Akademia Przywództwa WSB w Bydgoszczy. Absolwentka programu szkoleniowo-doradczego Akademia Menadżera MŚP w Warszawie. Właścicielka Kliniki Urody Bonjour w Gliwicach. Koordynator projektów polskich i zagranicznych. Ekspert ds. wdrożenia innowacji w sektorze MŚP. Autorka książki „Vademecum firmy szkoleniowej”.

https://lukomades.pl/