Przywództwo z duszą

Panel Ekspercki Aliny Grodzickiej – Prezes Instytutu Szkoleniowego Lukomades