Profesor Rafał Ohme

Jeden z pionierów neuronauki konsumenckiej na świecie, członek Zarządu Neuromarketing Science & Business Association (NMSBA), organizacji zrzeszającej przedstawicieli świata nauki i biznesu z 91 państw. Jest profesorem nadzwyczajnym oraz ekspertem w dziedzinie psychologii emocji, komunikacji i badań nad mózgiem. W 1995 – 1996 był stypendystą Fulbrighta w Kellogg School of Management, gdzie współpracował z Davidem Messickem. W 1996 – 2002 na Stanford University współpracował z Robertem Zajoncem – psychologiem społecznym, znanym ze swoich wieloletnich badań nad związkami pomiędzy procesami emocjonalnymi i procesami poznawczymi. Jest wykładowcą Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Polsce oraz na Renmin University w Pekinie, w Chinach. Ohme jest członkiem wiodących asocjacji marketingowych, neuronaukowych i psychologicznych, publikuje w prestiżowych czasopismach naukowych i branżowych; zdobywca licznych nagród i wyróżnień. Jest autorem książek: Nowy Umysł Konsumenta (w przygotowaniu); Podprogowe informacje mimiczne (2003), oraz redaktorem Nieuświadomiony Afekt (2007) i trylogii Automatyzmy (2001, 2002, 2003). Był mówcą podczas licznych konferencji i seminariów w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Belgii, Polsce, Irlandii, Austrii, Czechach, Ukrainie, Rosji, Danii, Estonii, Francji, Maroku, RPA, Chinach, Japonii, Korei, Brazylii, na Litwie i Węgrzech.