LESZEK SERGIEL

LICENCJONOWANY TRENER SPRZEDAŻY, ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH. LICENCJONOWANY TRENER METODĄ HAE (HORSE ASSISTED EDUCATION).

Specjalizuje się szkoleniach Kadry Handlowej, Kadry Zarządzającej oraz prowadzi szkolenia „wyrównujące” świadomość gospodarczą pracowników każdego szczebla. Wielokrotnie współpracował i prowadził zajęcia we wrocławskiej i opolskiej Wyższej Szkole Bankowej również na poziomie MBA. Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej. Przeprowadził blisko 20 000 godz. szkoleń w swoich specjalizacjach. Jest praktykiem – zawodowo przed pracą w branży szkoleniowej pełnił głównie funkcje związane ze sprzedażą i zarządzaniem od handlowca do dyrektora handlowego. Obecnie w ramach outsourcingu zarządza zespołami handlowymi w firmach klientów. Dzięki tej praktyce, Leszek prowadzi szkolenia zawsze w oparciu o teraźniejsze realia rynkowe. Aktualnie doradca wielu firm w zakresie organizacji przedsiębiorstw, zarządzania, handlu i rekrutacji kadr. Autor wielu artykułów drukowanych w periodykach branżowych. Jest skutecznym menedżerem, mentorem i doradcą. Swoją pracą inspiruje uczestników do wysiłku w kierunku rozwoju ich umiejętności i tym samym podniesienia jakości życia zawodowego, rodzinnego i osobistego. Uświadamia, że najcenniejszym kapitałem jaki posiada każdy człowiek są jego kompetencje.