Karolina Karabin

mgr Karolina Karabin, konsultant naukowy Cambridge Diagnostics, z wykształcenia biolog ze specjalizacją mikrobiologia oraz diagnosta laboratoryjny. Obecnie w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dotyczącej podłoża genetycznego ostrych białaczek. Jest autorem i współautorem prac naukowych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz biologii molekularnej.