Ewa Rogozińska

Międzynarodowy ekspert z zakresu komunikacji międzykulturowej i etyki w biznesie.

W roku 1994 ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Opolskim. W tym samym roku założyła firmę DOM TŁUMACZEŃ SOWA, którą zarządza do chwili obecnej.

Od 1998 r. jest tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

W roku 2017 ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach, na kierunku PR, komunikacja i marketing.

Aktualnie jest doktorantką na Uniwersytecie Opolskim oraz członkiem rady naukowej czasopisma naukowego „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, autorem publikacji naukowych i popularnonaukowych
z zakresu komunikacji, komunikacji międzykulturowej, etyki i etykiety w biznesie.

W latach 1995–2001 była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Opolskim, w instytucie filologii angielskiej, prowadząc zajęcia dydaktyczne i specjalizując się w zakresie literatury i kultury angielskiego
i polskiego obszaru językowego.

Jako właściciel firmy DOM TŁUMACZEŃ SOWA nieustannie obsługuje projekty na zamówienie firm polskich i zagranicznych, świadcząc usługi specjalistycznych tłumaczeń pisemnych i ustnych, m.in.
z zakresu ekonomii i finansów, zarządzania jakością, medycyny i farmacji, prawa, marketingu, nowych technologii
i wielu innych. Ponadto firma zapewnia usługi doradcze i szkoleniowe z zakresu komunikacji międzykulturowej, obsługi misji zagranicznych, konferencji naukowych i biznesowych oraz inne usługi pokrewne.

W roku 2004 samodzielnie wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, który
w tym samym roku został certyfikowany.

W roku 2013 wdrożyła i certyfikowała kolejne systemy zarządzania na zgodność z normami:

PN-EN 15038 (aktualnie ISO/PN-EN 17100) – Usługi tłumaczeniowe – wymagania

DIN 2345 – Zawieranie umów na wykonanie tłumaczeń

ISO/IEC 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO 26000 – CSR Społeczna odpowiedzialność biznesu

Ewa Rogozińska jest także ambasadorem Międzynarodowej Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet i członkiem założycielem Międzynarodowej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.

W grudniu 2016 r. została laureatem konkursu „Biznes z Sercem” w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw. Konkurs zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi we współpracy z jednostką certyfikacyjną PRS S.A. oraz Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

W latach 2013–2017 była prezesem fundacji SPORT I OŚWIATA TO DOBRA LOKATA, inspirując działania na rzecz społeczności lokalnej i społecznej odpowiedzialności biznesu, a od 2016 r. – wiceprezesem Związku Pracodawców Polska – Europa Wschodnia.

Jest 8-krotnym laureatem tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play.

Jest także członkiem Amercian Translators Association, USA i Klubu Integracji Europejskiej, Warszawa.